Αγγλικά

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

 • Η σύγχρονη αγγλική γλώσσα, χαρακτηρίζεται ως η πρώτη παγκόσμια lingua franca (κοινή διάλεκτος) και κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα σε πολλούς τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής , των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου.
 • Αποτελεί μία από τις συνολικά 6 επίσημες γλώσσες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
 • Μία από τις 23 επίσημες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κατέχει τη 2η θέση ως μητρική γλώσσα και την 1η ως ξένη γλώσσα.
 • Η γνώση της αγγλικής έχει καταστεί απαραίτητη σε ένα ευρύ εργασιακό φάσμα
 • Σε πολλές χώρες, η αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη ως προσόν για την εύρεση εργασίας.
 • Με την γνώση της Αγγλικής είναι δυνατές σπουδές σε πανεπιστήμια κύρους που προδιαγράφουν την επαγγελματική αποκατάσταση.

 

Μαθητές: Παιδιά, έφηβοι , ενήλικες

Μαθήματα – Τμήματα:

Όλα τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.

 • Nursery: Για παιδιά ηλικίας 4-5 ετών

Πρώτη επαφή με τη γλώσσα, παιχνίδια, ψυχαγωγικές δραστηριότητες

 • Pre-junior: Για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού (5-6 ετών)

Δημιουργούν μια θετική πρώτη εντύπωση για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας

 • Τμήματα Junior: απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6–8 ετών

Εισάγουν τα παιδιά στην εκμάθηση της Αγγλικής με ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο.

 • Τμήματα Senior: απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 9-13 ετών

Σε αυτά τα επίπεδα τα παιδιά αποκτούν μεγαλύτερη οικειότητα με την γλώσσα και αναπτύσσουν το γνωστικό τους επίπεδο.

 • Τμήματα εξετάσεων ( B1-C2): απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 13-17 ετών.

Προετοιμάζουν τους μαθητές για όλες τις εξετάσεις γλωσσομάθειας, προσφέροντάς τους γνώσεις σε μαθησιακό αλλά και πολιτιστικό επίπεδο.

TOP