Ελληνικά για Ξένους

Μαθήματα ελληνικών ως ξένη γλώσσα παρέχονται στο φροντιστήριό μας σε όλα τα επίπεδα από καθηγητές με εμπειρία στη διδασκαλία σε τάξεις πολυπολιτισμικής σύνθεσης.

TOP