Σπανουδάκη | Φροντιστήριο ξένων γλωσσών

Πρώτη επιλογή στις ξένες γλώσσες

από το 1995

Σπανουδάκη | Φροντιστήριο ξένων γλωσσών

Σε μας δεν θα βρείτε μόνο την γνώση...

...αλλά και την ισορροπημένη πνευματική ανάπτυξη

Σπανουδάκη | Φροντιστήριο ξένων γλωσσών

Διδακτικές μέθοδοι και εργαλεία

για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων

Σπανουδάκη | Φροντιστήριο ξένων γλωσσών

Πτυχία και πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

PREV
NEXT

Η Φιλοσοφία μας

Τα κέντρα ξένων γλωσσών Σπανουδάκη βρίσκονται στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης από το 1995, παρέχοντας στους μαθητές τους ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Όλα αυτά τα χρόνια σεβόμαστε την προσωπικότητα των παιδιών, αναγνωρίζουμε τη σημαντική αποστολή των καθηγητών και συνεργαζόμαστε όλοι μαζί με τους γονείς, με στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Για την επίτευξη αυτού του βασικού μας στόχου, καλλιεργούμε ένα κλίμα πειθαρχίας μέσω ενός πλαισίου κανόνων απολύτως λογικών, κατανοητών και εφαρμόσιμων. Δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη υπευθυνότητας και αυτόνομης λειτουργίας των μαθητών και αποβλέπουμε στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος που επιβάλλει τη συνεργασία όλων των μελών, πιο συγκεκριμένα των μαθητών, των γονέων, των καθηγητών και της διεύθυνσης. Ειδικότερα, επιδιώκουμε την ισορροπημένη πνευματική ανάπτυξη των παιδιών και τον εφοδιασμό τους με τα κατάλληλα γνωστικά εργαλεία σε συνδυασμό με την πολιτισμική καλλιέργειά τους.

Οι Στόχοι μας

Οι ξένες γλώσσες αποτελούν μέσα επικοινωνίας και αναπόσπαστους φορείς του πολιτισμού. Συνεπώς η διδασκαλία τους οφείλει να βασίζεται στην ανάπτυξη απαραίτητων γλωσσικών δεξιοτήτων ανάλογα με την ηλικία, ωριμότητα και ανάπτυξη των μαθητών, με στόχο την παροχή πρόσληψης και χρήσης πολιτιστικών πληροφοριών μέσω των συγκεκριμένων αυτών γραμματικών δομών και γλωσσικών δεξιοτήτων. Βασιζόμενοι σε αυτές τις αρχές, στα κέντρα μας διδάσκουμε την Αγγλική, τη Γαλλική, τη Γερμανική, την Ιταλική και την Ισπανική γλώσσα, με χρήση οπτικοακουστικών μέσων, υπολογιστών, δανειστικής βιβλιοθήκης και ποικίλων πολιτιστικών εκδηλώσεων που δημιουργούν κίνητρα και προάγουν τη μάθηση. Κατ’ αυτό τον τρόπο, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη προσωπικοτήτων ικανών να αποκτούν τις γνώσεις, τα επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες για να ολοκληρωθούν πλήρως μέσα σε μια διαφοροποιημένη, πλουραλιστική, αλληλέγγυα και δυναμική κοινωνία, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

TOP